gtag('config', 'AW-847664792');

Tin tức về sơn

Tin tức về sơn

Các giá trị Jotun 4 giá trị: Trung thành, Quan tâm, Tôn trọng và Can đảm đã làm nên Tinh thần Chim Cánh Cụt. Giá trị Jotun Thêm thông tin:Tổng...
Lĩnh vực kinh doanh Jotun Jotun là một trong những nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới, có trụ sở chính đặt tại Na Uy với lịch sử 90...
Chiến lược và tầm nhìn sơn Jotun Sơn Jotun Jotun, Sơn bảo vệ mọi công trình Jotun bảo vệ toàn bộ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông,...
Về  sơn Jotun Trong 90 năm qua, Jotun luôn tiên phong trong việc phát triển sản phẩm làm thay đổi cách nghĩ của toàn thế giới về sơn. Hiện tai...
Jotun toàn cầu Tập đoàn Jotun trên thế giới. Jotun là một trong những nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới, có trụ sở đặt tại Na Uy, với...
0357436666