Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Hoạt động thăm nom và tặng quà ở trung tâm bảo trợ số 2 (Quảng Thọ – Quảng Xương – Thanh Hóa) của công ty Đức Minh cùng nhóm Ngôi Sao Yêu Thương, trung tâm bảo trợ (Gồm trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người già neo đơn, người tàn tật,…)

 

Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Related Posts:

Lĩnh vực kinh doanh Jotun

Lĩnh vực kinh doanh Jotun Jotun là một trong những...

Giới thiệu Jotun

Jotun toàn cầu Tập đoàn Jotun trên thế giới. Jotun...

Mở đại lý sơn Jotun

GIỚI THIỆU JOTUN “Công ty Đức Minh” Công ty TNHH...