Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Hoạt động thăm nom và tặng quà ở trung tâm bảo trợ số 2 (Quảng Thọ – Quảng Xương – Thanh Hóa) của công ty Đức Minh cùng nhóm Ngôi Sao Yêu Thương, trung tâm bảo trợ (Gồm trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người già neo đơn, người tàn tật,…)

 

Hoạt động từ thiện tháng 12/2018

Related Posts:

Đức Minh địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng

Đã bao giờ bạn xem xong một quảng cáo và...

Mua sơn thương hiệu chính hãng ở đâu

Sơn thương hiệu chính hãng Với sự phát triển về...

Các giá trị Jotun

Các giá trị Jotun 4 giá trị: Trung thành, Quan...