Hoạt động từ thiện

Tháng 11/2018 Jotun Đức Minh cùng nhóm “Ngôi sao yêu thương” tổ chức nấu cơm, nấu cháo phát cho các trẻ và người nhà chăm sóc các bé ở bệnh viện nhi Thanh Hóa. Đây là haotj động hàng tháng của công ty Đức Minh.

từ thiện

từ thiện

từ thiện

từ thiện

từ thiện

Related Posts:

Lịch sử Jotun

Jotun là nhà sản xuất hàng đầu về sơn và...

Các giá trị Jotun

Các giá trị Jotun 4 giá trị: Trung thành, Quan...

Giá sơn nhà tại thanh hóa

Giá sơn nhà tại Thanh Hóa “ Bạn yêu cái...